Privacybeleid

Privacybeleid Old Capital

Old Capital verwerkt persoonsgegevens van jou om ons werk als organisatieadviesbureau op gebied van human resources goed te kunnen doen. Old Capital doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacy beleid leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom wij dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden op onze website op deze pagina bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Doordat u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten, betekent dit dat u ons privacybeleid hebt gelezen, het accepteert en voor zover vereist daarmee instemt.

Uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens als u zich inschrijft via onze website, reageert op een vacature of als u als kandidaat bij ons aanmeldt. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Deze gegevens worden verzameld en kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden door Old Capital en door 365Werk. 365Werk is de backoffice partner van Old Capital en daarnaast heeft 365Werk het juridisch werkgeverschap waar u dan formeel in dienst treedt. Zij verrichten alle administratieve werkzaamheden voor Old Capital, zoals;

 • Contracten maken
 • Urenregistratie
 • Verloning
 • Facturatie

Wij verzamelen de volgende gegevens over jou:

1: Bij inschrijving

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Relevante werkervaring
 • Opleiding(en), cursussen, certificaten
 • Kopie identiteitsbewijs

2: Zodra u aan het werk gaat:

 • Bankrekeningnummer
 • BSN
 • Indien van toepassing: het werkverleden i.v.m. het opvolgend werkgeverschap

3: Stel u wordt ziek:

 • Telefoonnummer en (verpleeg)adres
 • Vermoedelijke duur van het verzuim
 • Of u valt onder een vangnetbepaling Ziektewet (no risk)
 • Of er sprake is van een arbeidsongeval of verkeersongeval

Uw persoonsgegevens worden door Old Capital en 365Werk gebruikt voor de volgende doelen:

 1. Ten behoeve van de uitvoering van de werknemers- /werkgeversrelatie. In dat verband moet een personeels-, uren-, verzuim-, en/of salarisadministratie worden gevoerd;
 2. Voor het maken van rapportages, controles, audits, accountantscontroles ten behoeve van het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit;
 3. Om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van de besloten online urenregistratie;
 4. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van subsidies en premiekortingen, bijvoorbeeld het afdragen van belastingen en sociale premies.
 5. Om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijke technieken hebben verzameld over uw gebruik van onze websites/social media en blogs.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. Voor de administratie die noodzakelijk is voor de controle op de belasting en vennootschappelijke administratieplicht (bijvoorbeeld de salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van maximaal 7 jaar. Verzoeken tot loonheffingskorting, de loonbelastingverklaring, NAW-gegevens, BSN, geboortedatum en afschriften van documenten ter identificatie moeten worden bewaard tot ten minste 5 jaar na einde van het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking eindigt.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve aan partijen die daartoe gerechtigd zijn of die het nodig hebben uit hoofde van onze dienstverlening. Denk hierbij aan onze backoffice partner 365Werk, softwareleverancier, verzekeraars, arbodiensten, het UWV en de Belastingdienst. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde 'cookies'. Wilt u geen cookies op uw computer of smartphone? U kunt ze zelf verwijderen via de privacy instellingen.

Hoe meld ik mij af voor marketing berichten van Old Capital?

Als u uzelf wilt afmelden voor bepaalde marketing-e-mails van Old Capital of 365Werk, doet u dat door op 'afmelden' te klikken (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u uzelf hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke marketingbericht.

Als u al de vacature-alerts wil aanpassen, kunt u in uw account op 'deze vacature-alert wijzigen' (of soortgelijke actie) klikken om uw vacature-alerts te bewerken.

Bovendien kunt u uzelf voor alle marketingberichten afmelden of uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@oldcapital.nl. Geef in dit bericht aan waarvoor u uzelf wilt afmelden. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken.

Uw rechten als gebruiker

U hebt als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 1. De persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 2. De persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 3. Verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 4. Bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 5. Een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 6. De toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 7. Bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Wilt u van een van de voorgaande rechten gebruikmaken, kunt u ons dat laten weten door dit via mail of via de website door te geven. Uw verzoek verwerken wij zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen wij dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen wij dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen wij u vragen u te identificeren. Daarmee kunnen wij uw gegevens controleren en beschermen tegen onbevoegden. Heeft u klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Old Capital en 365Werk hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan en blijven er alles aan doen om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te blijven beveiligen. Deze maatregelen zijn onder meer het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van een bepaald type gegevens. Old Capital en 365Werk zijn echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden wij dit ook bij jou.

Het voorgaande privacybeleid van Old Capital is actueel vanaf 1 september 2020.